Marknadsföringen förflyttar sig allt mer till internet

Även om många företag kombinerar sin marknadsföring genom tryck , Tv-reklam och annonsering online så är det reklam på internet som helt klart växer starkast. Till viss del beror det på att denna annonsering är så tydligt mätbar att man med säkerhet kan avgöra om den är lönsam eller inte. Men framförallt handlar det om det köpmönster som sker hos konsumenten.

Bara under tredje kvartalet 2016 ökade E-handeln med hela 15% mot samma period förra året. Det är betydligt mer än den ökning som fysiska butiker står för. Internet är en självklar väg att gå för de som vill köpa produkter eller söka information om dessa. Därmed är det extremt viktigt att finnas och synas där. Ett tydligt exempel är hur låneförmedlare Advisa valde att ”digitalisera” sig ur en ekonomisk kris.

Exempel Advisa

När företaget Advisa grundades 2012 fanns det bara ett par stora låneförmedlare på den svenska marknaden. Marginalerna var stora, konkurrensen liten och Advisa växte snabbt. Men sen ökade konkurrensen kraftigt och idag finns ett stort antal företag som erbjuder tjänsten låneförmedling. Den största aktören är fortfarande Lendo men ett flertal andra har tydligt börjat konkurrera och ta delar av marknaden. I en av de större jämförelserna av lån och låneförmedlare presenteras hela 18 onlineföretag med denna inriktning år 2016.

Med andra ord ökade alltså konkurrensen och den marknadsföringsväg som Advisa lutat sin verksamhet mot var inte längre lika effektiv. De hade under flera år satsat hårt på telefonförsäljning vilket även blev den del av företaget som starkt fick avvecklas när resultatet visade röda siffor.

Sommaren 2015 valde Advisa att offentligöra uppgifter om att de skulle säga upp 40 % av alla medarbetare. Främst var det just telefonförsäljare som fick gå just med tanken på att företaget skulle välja en ny väg för att nå ut till sina kunder. I en intervju till Dagens Industri (2015) valde däremot Philip Bergman (Marknadschef) att inte vara helt tydlig med hur denna satsning skulle ske.

”Vi satsar på att expandera andra kanaler för kundanskaffning, framförallt webb, men exakt hur vi ska göra det vill jag inte gå in på”

Att det skulle bli en satsning på att möta kunderna på internet, genom en förbättrade digital närvaro, var det många som trodde och bara ett år senare kunde företaget visa upp en lysande förbättring gällande sitt resultat.

I slutet av december 2016 publicerade Dagens Industri en slags uppföljning på den tidigare artikeln. Nu med titeln ”Lendo-Utmanaren Advisa digitaliserade sig ur krisen”.

Framförallt var det just en onlinesatsning som gjorde att Advisa kunde förbättra resultatet. Till tidningen var nu företaget mer tydlig med vad de satsat på.

”Vi insåg att framtiden för branschen var digital. Kunderna vill få hjälp online” svarade Kristoffer Lindqvist när tidningen intervjuar honom efter den uppmärksammade förbättringen.

Från minus till plus

Även om det inte finns några offentliga siffor på resultatet för 2016 när detta skrivs så förväntas omsättningen ha ökat med 15%. Men framförallt har vinsten förbättrats avsevärt. Detta från att tidigare haft en förlust på 4,1 miljoner till att detta år ha en vinst på 6 miljoner. Till stor del beror det på fler kunder men även på att de digitaliserat och effektiviserat den process som och tjänst som företaget erbjuder till sina kunder.

Enligt Lindqvist finns det även goda möjligheter till förbättrade resultat under de kommande åren. Detta utifrån det ränteläge som är idag och att många banker och ekonomer anser att räntan sakta men säkert kommer att gå upp. För ju högre ränta som är på den svenska marknaden desto mer benägen kommer privatkunderna vara att jämföra räntesatserna och pressa sina lånekostnader.

Satsar framåt – Digitalt

För att möta kundernas framtida behov kommer Advisa att lägga stora resurser på att förbättra den onlineverksamhet de har. En satsning som har gjort att företaget behövt låna 8 miljoner för att ha råd med bland annat ett flertal utvecklare som främst har sin profession inom kundorienterade digitala processer. Det finns även tankar på att öka takten ännu mer men i sådant fall behövs ytterligare finansiering.

Sammanfattning

För att marknadsföring ska vara effektiv måste den ske där människor är och kan uppfatta marknadsföringen på rätt sätt. Med en allt större digital närvaro skapas ett större behov för företagen att synas via exempelvis Adwords, SEO, Facebookannonser osv. Exakt vilken väg man bör gå beror främst på vilka kunder man förväntas möta med sin marknadsföring. Men att man bör sikta in sig på at synas online är tydligt. Det är Advisa ett lysande exempel på.